רישום להרצאה – שותפות ושיתוף פעולה בזוגיות

* ההשתתפות בהרצאה החינמית מותנית בהרשמה לדיוור להרצאות וסדנאות.