רישום להרצאה – כשהזוגיות עומדת להתפרק

* ההשתתפות בהרצאה החינמית מותנית בהרשמה לדיוור להרצאות וסדנאות.