רישום להרצאה – חופש פנימי כבסיס לחיים טובים

* ההשתתפות בהרצאה החינמית מותנית בהרשמה לדיוור להרצאות וסדנאות.