במה מתייחד טיפול זוגי בעזרת הגברי והנשי שבתוך הנפש מטיפול זוגי רגיל?

קטגוריות: זוגיות  

הטיפול בעזרת החלקים הגברי והנשי שבתוך האדם מביא בחשבון את החשיבות שלהם ליכולתנו להגשים את החזון שלנו. חלקים אלו שונים זה מזה במהותם ועם זאת רק שיתוף פעולה מלא ביניהם יאפשר להם למלא את משימתם עבורנו.

מערכת היחסים בין החלקים הגברי והנשי בתוכנו נקבעת בילדותנו והיא מושפעת מהיחסים בין ההורים שלנו. אם הייתה בבית שותפות בין ההורים, גם בין החלקים הללו תהיה שותפות; אם בין ההורים התקיימה תקשורת בעייתית, תקשורת כזו תשרור גם בין החלקים הללו. מעבר להשפעה של היחסים בין החלקים הללו בתוכנו על ההגשמה של החזון שלנו, גם בזוגיות שלנו נשחזר את היחסים הללו.

תהליכי התפתחות שונים במהלך החיים מאפשרים לשנות לפחות חלק ממערכת היחסים החשובה הזו. במפגש ישיר שנוצר בטיפול בין החלקים הגברי והנשי שבתוכנו ניתן בקלות יחסית לשנות ולרפא את הקשר ביניהם ולייצר את השותפות והחברות שאותן אנו רוצים להשיג בזוגיות שלנו.

גם אדם שמצוי בזוגיות אשר ישפר את הקשר בין החלקים שלו ללא שותפות של בן זוגו יכול להשפיע רבות על הקשר בינו ובין בן/בת הזוג שלו ועל מערכת היחסים הזוגית.

למידע נוסף: מהי השיטה זוגיות ההרמונית והמאמר “זוגיות הגברי והנשי שבתוך הנפש

בחזרה לעמוד תשובות לשאלות