תגובה להרצאה על החרדה

“תודה על הרצאה מרתקת

ששפכה לי אור על הנושא והייתה לי מאד משמעותית

עד לפני תקופה כלל לא ידעתי שאני סובלת מחרדה

והיום מבינה עד כמה שנים אחור החרדה הולכת איתי