תגובה להרצאה על החרדה

“צפיתי בהרצאה והחכמתי

ושוב משהו בדברים שלך גורם לי לחזור לנשום חלק

מרגיע ומחזיר פנימה ומדייק מאוד

אז עוד תודה”