“מקדש הלב – היזכרות”

הספר “מקדש הלב – היזכרות“, מאת ענת הר-לב אור, נכתב דרך חוויה של היזכרות. הסופרת כתבה אותו מתוך זרם פנימי שנבע מאליו בתוכה, לאחר שביקרה במקדשי הנשים העתיקים במלטה וחוותה שם את תחילת ההיזכרות.

בספר מתוארת חלק מהתקופה של שלטון הנשים במלטה, לפני שלטון הגברים, והוא מתמקד בתיאורים של החיים בכפרים, החיים במקדשים והמעבר בין התקופות לעיל.

הסיפור מסופר דרך עיניה של ילדה שהפכה לכוהנת במקדש הלב בתקופת המעבר והוא מאפשר לנו הצצה לעידן אחר ולתקופת שינוי חברתי קדומה.

בעיניי, מה שאנו חווים כיום הוא המשך המסע של מעברים ביחסי הגברים והנשים בעולם. גם אנו, אנשי המאה ה-21, חווים את הקושי במעבר כזה בד בבד עם ההבנה של חשיבותו ויחד עם האתגרים שאנו נדרשים לפגוש בחיינו.

הספר מתנהל בקצב עדין ומאפשר היכרות עם כוחות ושיטות שהיו נהוגים כבר אז ומתאימים גם היום: מבנה השש, חניכה למיניות ב-12 שלבים ועוד. הספר כולל הבנות על תקופות של מעבר שיכולות להתאים גם למה שנדרש מאיתנו היום, ויש בו אפילו מידע על תפקידי המגיפות בתקופות כאלו.

הקריאה בספר לבדה היא חוויה בפני עצמה, שמאפשרת לנו גם ליהנות מהסיפור עצמו וגם לתרגל תהליכי היזכרות ואת הכלים המיוחדים שהספר מביא.

הספר, לדעתי, הוא עוד נדבך שבא לעזרתנו בתקופת המעבר הנוכחית בנושא יחסי גברים ונשים באופן מיטבי, ובמידה מסוימת, הוא סוגר את המעגל שנפתח עוד בימים שהספר מתאר.

לי באופן אישי הספר עזר לקבל את התקופה הנוכחית ולבחור שוב לחיות כאן ועכשיו ולהביא את המיטב שלי לעולם.